Ondervloeren

Alles wat je moet weten over ondervloeren

De ondervloer vormt de basis voor een mooie vloer. Hoewel het van bovenaf niet te zien is, bestaat elke vloer uit een complex systeem van meerdere lagen. Deze lagen bestaan meestal uit balken, isolatiemateriaal en een ondervloer waarop de oppervlakte vloer gelegd wordt. Voor elke vloer is er een type ondervloer dat het meest geschikt is. Het kiezen van de juiste materialen en een goede constructie, resulteert in een egale vloer die tientallen jaren mee gaat.

Lees over ondervloeren van hout, prefab triplex ribpanelen, betonnen ondervloerconstructies en anhydriet gietvloeren. We informeren je over welke typen ondervloeren het meest geschikt zijn voor de verschillende afwerkingen van een vloer.

Alleen Eigen Professionals
CBW-Erkend & VCA-Gecertificeerd
Honderden Projecten Afgerond

Houten constructievloeren

In Nederland kom je houten ondervloeren voornamelijk tegen in huizen en gebouwen die gebouwd zijn vóór 1980. Tegenwoordig wordt een houten ondervloer alleen nog geïnstalleerd voor zolders in eengezinswoningen of in bijgebouwen zoals een garage. Wil je een houten vloer repareren, dan is het raadzaam om goed geïnformeerd te zijn over dergelijke vloerconstructies.

Eisen voor het gebruik van houten ondervloeren

Het Bouwbesluit omschrijft de eisen waaraan een houten ondervloer moet voldoen. Je kunt hierbij denken aan:

 • Draagvermogen;
 • Duurzaamheid;
 • Waterbestendigheid;
 • Thermische isolatie;
 • Contactgeluidisolatie;
 • Luchtgeluidisolatie;
 • Brandveiligheid.

Hieronder kun je de opties lezen om aan deze eisen tegemoet te komen.

Kwaliteitseisen voor hout

Een constructie voor een houten ondervloer moet volgens het Bouwbesluit voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen die het draagvermogen garanderen. In de NEN 5466 is de kwaliteit van houtsoorten zoals vuren en grenen vastgelegd. Dit hout is onderverdeeld in klassen A, B, C en D.

 • Klasse A staat voor de hoogste kwaliteit dat vooral voor meubels wordt gebruikt.
 • Onder klasse B valt constructiehout dat aan hoge eisen voldoet voor uiterlijk en/of dat een hoog draagvermogen heeft.
 • Onder klasse C valt hout dat voldoet aan de standaard bouwkwaliteit.
 • Hout van klasse D wordt gebruikt voor ondervloeren waarop bijvoorbeeld vloerbedekking gelegd wordt, waardoor het uiterlijk van het hout niet van belang is.

Waterdichtheid ondervloer

Een goed geconstrueerde ondervloer is waterdicht en zorgt voor voldoende ventilatie. Het hout dat voor ondervloeren wordt gebruikt, heeft doorgaans een vochtgehalte van 20%. Dit is afhankelijk van de afmeting van het hout.

Het is belangrijk dat de gebruikte dikte en breedte van het hout groter moeten zijn bij een hogere vochtgehalte, en kleiner mogen zijn bij een lagere vochtgehalte, zodat je rekening kunt houden met krimp. Als het vochtgehalte van hout 21% of hoger is, kan het hout door schimmels worden aangetast.

Een duurzame ondervloer van hout

De NEN-EN 350 beschrijft de duurzaamheid van onbehandeld hout dat voor ondervloeren wordt gebruikt. De levensduur in jaren geldt hier voor onbehandeld hout dat buitenshuis in een gematigd klimaat en in contact met vochtige grond is geplaatst.

Klasse Omschrijving Levensduur in jaren
I Zeer duurzaam Meer dan 25
II Duurzaam 15 tot 25
III Matig duurzaam 10 tot 15
IV Weinig duurzaam 5 tot 10
V Niet duurzaam Minder dan 5

Wil je zeker weten dat je duurzaam hout gebruikt, dan raden wij je aan hout met keurmerk FSC, PEFC, MTCS of STIP te gebruiken.

Een energiezuinige vloer volgens de BENG-norm

Volgens de ‘BENG’-norm (Bijna Energie Neutrale Gebouwen), moet alle nieuwbouw energiezuinig gebouwd worden. De NTA 8800 heeft de warmteweerstand van een vloer berekend in samenhang met de gebruikte materialen die daarvoor nodig zijn.

Om aan de eis voor ondervloeren op de begane grond te voldoen, moet bijvoorbeeld de isolatielaag worden berekend die in houten constructievloeren geplaatst wordt.

Ondervloer op houten balken of regels

Houten balken of houten regels worden tussen dragende muren geplaatst om de hele vloer te dragen. De afmetingen van de balken zijn afhankelijk van de belasting die de vloer moet kunnen dragen. In moderne constructies worden vaak lange balken van prefab multiplex of OSB (Oriented Strand Board)-panelen gebruikt. De laatstgenoemde panelen zijn platen die zijn opgebouwd uit samengelijmde schaafspanen.

Houten regels worden vaak gebruikt op betonvloeren of tegelvloeren om de bovenste vloer te bevestigen.

Vloerverwarming met een houten ondervloer

Omdat hout warmte niet goed vasthoudt, is het aan te raden om een houten ondervloer te isoleren voordat je een vloerverwarming installeert.

Het gewicht van het systeem is erg belangrijk bij een houten ondervloer. Deze moet zo laag mogelijk zijn, zodat de houten constructievloer het extra gewicht kan dragen.

Ook is het van belang dat de ondervloer toegankelijk blijft voor eventuele reparaties. Isolatiedekens van steenwol of glaswol kan worden gebruikt als de houten constructievloer van bovenaf toegankelijk is. Is de ruimte van onderaf te bereiken, dan zijn isolatieplaten die met pluggen op hun plaats worden gehouden praktischer.

Geluidsisolatie verbeteren

Er bestaan drie methoden die met elkaar gecombineerd kunnen worden om de geluidsisolatie (luchtgeluidisolatie of contactgeluidisolatie) van houten vloeren te verbeteren:

 • Verzwaren van de vloer (voor luchtgeluidisolatie);
 • Aanbrengen van een zwevende dekvloer (voor contactgeluidsisolatie);
 • Aanbrengen van een vrijdragend plafond (voor contactgeluidsisolatie).

Bij reparatie van een ondervloer en/of een verbetering van een bestaande vloer, zijn de eerste twee genoemde methoden niet praktisch. Dit komt doordat:

 • De bestaande houten balkconstructie meestal niet berekend is op een verzwaring van de vloer.
 • Een verhoging van de vloer door het aanbrengen van een zwevende dekvloer meestal problemen veroorzaakt bij aansluiting met deuren en trappen.

Voor vloeren tussen verdiepingen, is het aanbrengen van een verlaagd plafond de meest praktische oplossing. Tegelijkertijd wordt hiermee, naast geluidsisolatie, ook de brandwerendheid van de vloerconstructie verbeterd.

Nadelen houten ondervloer

Een houten constructie als ondervloer kent een aantal nadelen waardoor de keuze van het gebruik van ander materiaal aantrekkelijk kan zijn:

 • Houten ondervloeren kunnen slecht warmte vasthouden.
 • Wisselingen van buitentemperaturen zijn met een houten vloer eerder waarneembaar dan bij een betonnen vloer het geval is.
 • Om een houten ondervloer te laten voldoen aan de NEN 1070-eisen m.b.t. geluidsisolatie, moet er extra maatregelen worden getroffen.
 • Houten ondervloeren voldoen zonder extra maatregelen niet aan brandveiligheid.
 • Het is arbeidsintensief om een houten ondervloer te installeren, waardoor het financieel minder aantrekkelijk is dan andere opties voor ondervloeren.
 • Hout verandert na verloop van tijd. Hierdoor kan de belaste ondervloerconstructie sterk vervormen waardoor de draagkracht verminderd wordt.

Interesse in een ondervloer op maat?

Prefab triplex ribpanelen

Het gebruik van prefab triplex ribpanelen is relatief nieuw. Ze zijn uitermate geschikt voor houten draagvloeren.

Triplex is opgebouwd uit drie of meer fineerlagen. Door de opbouw van deze lagen, is triplex sterker en homogener dan gezaagd hout.

Prefab triplex ribpanelen worden op dezelfde manier geplaatst als houten balkvloeren. De doorlopende ribben worden na het plaatsen tussen de dragende muren ingemetseld.

Voordelen triplex ribpanelen

Triplex ribpanelen kent een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van houten constructies:

 • Ribpanelen zijn samengesteld uit relatief slank hout dat eenvoudig te verwerken is.
 • Door de constructieve samenwerking tussen de ribben en de platen, kunnen op ribpanelen grotere belastingen worden toegelaten dan op vergelijkbare houten balklagen.
 • Prefab triplex panelen zijn arbeidsbesparend, waardoor ze goedkoper zijn dan houten balklagen.
 • Prefab ribpanelen kunnen duurzaam verwerkt worden met KOMO-gecertificeerde lijmmethode.

Betonnen ondervloeren: schuimbeton

Een houten ondervloer is goed te vervangen door een betonnen vloer. Beton is te krijgen in gewoon beton en schuimbeton. Schuimbeton bestaat uit een groot deel water en een klein deel cement. Hieraan wordt schuim toegevoegd en veelal ook milieuvriendelijke stoffen, waardoor het geschikt is voor milieuvriendelijk bouwen. Ook is het gemakkelijk in gebruik, droogt het snel en is meestal voordeliger dan gewoon beton.

Voordelen van een betonnen vloer

Ongeacht welk soort beton je wilt gebruiken, een betonnen vloer kent veel voordelen.

 • Met een betonnen vloer onttrek je vocht uit de grond, waardoor vocht- en schimmelproblemen in huis worden voorkomen.
 • Beton is niet gevoelig voor rot of schimmels, waardoor de stevigheid van de fundering behouden blijft.
 • Een betonnen vloer vormt een goede basis om een woning te isoleren tegen kou en geluidsoverlast.
 • Beton is voordeliger dan andere materialen zoals hout.
 • Een betonnen ondervloer kan tegelijk ook als basis dienen voor de topvloer wanneer het netjes wordt geëgaliseerd en afgewerkt met zandcement.

Betonnen systeemvloeren

Betonnen systeemvloeren worden onderscheiden in twee groepen:

 1. vloeren van elementen die direct na het plaatsen belast kunnen worden, en
 2. vloeren die zijn samengesteld uit elementen en betonspecie. Deze kunnen pas na het verharden van de betonspecie belast worden.

Systeemvloeren bestaan uit vloerelementen met een aanzienlijke breedte. Deze vloeren worden daarom met name gebruikt voor grotere bouwprojecten.

Alleen Eigen Professionals
CBW-Erkend & VCA-Gecertificeerd
Honderden Projecten Afgerond

Anhydriet vloer: een calciumsulfaatgebonden gietvloer

Een anhydrietvloer wordt veelal gelegd in nieuwbouwappartementen, in hoogbouw en grote bedrijfsruimten. Ook wordt anhydriet gebruikt voor projectbouw waar veel woningen tegelijkertijd worden opgeleverd.

Voordelen van een anhydriet ondervloer

Anhydriet vloeren kennen een aantal voordelen:

 • Een groot aantal vierkante meters vloer kan in één keer gelegd worden;
 • Na het drogen heb je een gladde, naadloze vloer die zo goed als krimpvrij is;
 • Anhydrietvloeren zijn minder arbeidsintensief dan een vloer van hout of zandcement;
 • Het is goed te combineren met vloerverwarming;
 • Het is geschikt voor diverse soorten vloerafwerkingen zoals laminaat, vinyl, tegels en vloerbedekking.

Nadelen van een anhydriet gietvloer

Ondervloeren van anhydriet kennen ook een aantal nadelen:

 • Het duurt circa 28 dagen voordat het droog is;
 • Het is alleen geschikt voor droge binnenruimtes en niet voor vochtige ruimtes;
 • Aan anhydriet vloeren kunnen geen zeer hoge eisen worden gesteld met betrekking tot sterke belasting of slijtvastheid;
 • Een anhydriet gietvloer is een ondervloer die een speciale voorbehandeling nodig heeft voordat de vloerbedekking erop gelegd wordt. Deze voorbehandeling kan bestaan uit extra schuren, egaliseren en impregneren met een of meerdere lagen om de toplaag te versterken.

Ondervloer laten leggen?

Welke ondervloer is het meest geschikt voor vloerverwarming?

Zowel betonnen vloeren die eventueel zijn afgewerkt met zandcement en anhydriet gietvloeren zijn zeer geschikt voor de aanleg van vloerverwarming. Om scheuren te voorkomen raden we je aan om wapeningsvezel in de aangemaakte specie te gebruiken.

Een mooi resultaat met de juiste ondervloer

Zoals je in dit artikel hebt kunnen lezen, is de keuze van de juiste ondervloer zeer belangrijk voor het uiteindelijk resultaat. Ondervloeren die uit het juiste materiaal bestaan en geplaatst worden in een goede constructie, voorkomen veel problemen. Wil je graag informatie over welke ondervloer voor jouw project het meest geschikt is, neem dan gerust contact met ons op.

Enkel kwaliteit

Wij werken onder andere met de volgende merken